ukenpl

Day

7 czerwca, 2022
Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy odnotowało już ponad 370 przypadków niszczenia przez Rosjan dziedzictwa kultury tego kraju. Gromadzone dane umieszczane są na portalu culturecrimes.mkip.gov.ua/ i pochodzą z 13 regionów. Najwięcej zniszczeń odnotowano w obwodzie charkowskim, donieckim, kijowskim, czernihowskim, sumskim i ługańskim. Na liście znajduje się 21 zabytków o znaczeniu krajowym, 88 o znaczeniu lokalnym...

Ułatwienia dostępu