uaenpl

Day

14 czerwca, 2022
Władze obwodu donieckiego poinformowały, że wojska rosyjskie zniszczyły lub uszkodziły na tym terenie 43 obiekty religijne (większość z nich to prawosławne cerkwie podległe patriarchatowi moskiewskiemu). Wśród zniszczonych świątyń są też kościoły rzymsko-katolickie – głównie to parafie miejscowych Polaków. Jedną z nich jest kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP we wsi Kisielówka w obwodzie mikołajowskim, należący do...

Ułatwienia dostępu