ukenpl

Day

15 czerwca, 2022
Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów rosyjskiego barbarzyństwa wymierzonego w ukraińską kulturę jest ostrzał Świętogórskiej Ławry Zaśnięcia Bogurodzicy w miejscowości Swiatohirsk w obwodzie donieckim. Ten zespół świątynny jest jednym z ważniejszych ośrodków życia prawosławnego w Ukrainie – to krajowy zabytek historii i architektury, którego początki sięgają XV wieku (już wtedy to mnisi zaczęli wykuwać w kredowych...

Ułatwienia dostępu