ukenpl

Day

18 czerwca, 2022
Według danych Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy większość (spośród 370 zarejestrowanych) obiektów historycznych, które uległy zniszczeniu w efekcie rosyjskiej agresji, stanowią budowle sakralne. 49 z nich jest zarejestrowanymi zabytkami historii, architektury i urbanistyki – m.in. Monastyr Jelecki Zaśnięcia Bogurodzicy w Czernihowie pochodzący z XI-XVII wieku oraz Katedra Zaśnięcia Bogurodzicy w Charkowie z przełomu XVII...

Ułatwienia dostępu