ukenpl

Day

25 czerwca, 2022
Jednym z zasobów kultury, które ucierpiały podczas wojny na Ukrainie, są cenne materiały archiwalne – łączna liczba dokumentów Narodowego Zbioru Archiwalnego z różnymi nośnikami wynosi 82,7 mln jednostek. Największym spośród archiwów państwowych zachodniej Ukrainy jest Archiwum Państwowe Obwodu Lwowskiego. Zbiory tej placówki – liczące prawie 3 mln dokumentów – zawierają ważne materiały związane z historią...

Ułatwienia dostępu