ukenpl

Day

20 lipca, 2022
Eko-muzeum składające się ze stuletnich chat zachowanych w rejonie Połtawy zostało przekształcone w obóz dla uchodźców ze bombardowanego Charkowa. Dostosowując chaty do potrzeb nowych mieszkańców pozdejmowano ze ścian i kredensów wiele obiektów zdobiących ich wnętrza – w tym eksponaty z okresu I wojny światowej oraz jeden z egzemplarzy koguta z Borodyanki, który stał się jednym...

Ułatwienia dostępu