uaenpl

Day

4 sierpnia, 2022
Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy poinformowało, że „na dzień 30 lipca zarejestrowano 450 epizodów zbrodni wojennych przeciwko obiektom dziedzictwa kulturowego”. Wśród zbombardowanych i ostrzelanych miejsc znalazły się 23 zabytkowe budowle o znaczeniu krajowym i 108 innych cennych obiektów. Skala zniszczeń, jakich świadomie dokonują rosyjskie wojska, jest tak wielka, że ukraińskie władze zdecydowały się na...

Ułatwienia dostępu