uaenpl

Day

14 lipca, 2023
W dniach 3-4 lipca odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kultury Wymiaru Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej w Łańcucie. Głównym tematem obrad było omówienie wyzwań związanych z ochroną i odbudową dziedzictwa kulturowego, które uległo zniszczeniu w wyniku agresji Rosji na Ukrainę. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, które zostało zrujnowane w czasie rosyjskiej agresji. Spotkanie zgromadziło delegacje...

Ułatwienia dostępu