ukenpl

By

Marta Oręziak
W dniach 9-10 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się konferencja „50 lat Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO. Osiągnięcia i wyzwania w Europie”. W spotkaniu wzięli udział eksperci z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Izraela, Portugalii, Włoch, Grecji, Litwy, Słowacji i Hiszpanii. Uczestnicy konferencji dzielili się m.in. swoimi doświadczeniami z realizacji postanowień Konwencji Światowego Dziedzictwa oraz...
8 czerwca, w ramach obchodów 60-lecia misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa, miały miejsce panele tematyczne poświęcone problemom ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Jednym z głównych tematów rozmów była sytuacja na terenie ogarniętej wojną Ukrainy. Punktem wyjścia do dyskusji w tym zakresie była „Rekomendacja Warszawska w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego”. Dokument ten powstał w 2018...
Według danych Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy większość (spośród 370 zarejestrowanych) obiektów historycznych, które uległy zniszczeniu w efekcie rosyjskiej agresji, stanowią budowle sakralne. 49 z nich jest zarejestrowanymi zabytkami historii, architektury i urbanistyki – m.in. Monastyr Jelecki Zaśnięcia Bogurodzicy w Czernihowie pochodzący z XI-XVII wieku oraz Katedra Zaśnięcia Bogurodzicy w Charkowie z przełomu XVII...
Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów rosyjskiego barbarzyństwa wymierzonego w ukraińską kulturę jest ostrzał Świętogórskiej Ławry Zaśnięcia Bogurodzicy w miejscowości Swiatohirsk w obwodzie donieckim. Ten zespół świątynny jest jednym z ważniejszych ośrodków życia prawosławnego w Ukrainie – to krajowy zabytek historii i architektury, którego początki sięgają XV wieku (już wtedy to mnisi zaczęli wykuwać w kredowych...
Władze obwodu donieckiego poinformowały, że wojska rosyjskie zniszczyły lub uszkodziły na tym terenie 43 obiekty religijne (większość z nich to prawosławne cerkwie podległe patriarchatowi moskiewskiemu). Wśród zniszczonych świątyń są też kościoły rzymsko-katolickie – głównie to parafie miejscowych Polaków. Jedną z nich jest kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP we wsi Kisielówka w obwodzie mikołajowskim, należący do...
8 czerwca br. w Krakowie odbyło się posiedzenie Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej, która skupia przedstawicieli polskich i ukraińskich państwowych i diecezjalnych służb konserwatorskich oraz instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego. Podczas spotkania omówione zostały wyzwania związane z ochroną światowego dziedzictwa, a także polsko-ukraińskiego Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO – Drewniane Cerkwie w Polskim i Ukraińskim Regionie Karpat...
Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy odnotowało już ponad 370 przypadków niszczenia przez Rosjan dziedzictwa kultury tego kraju. Gromadzone dane umieszczane są na portalu culturecrimes.mkip.gov.ua/ i pochodzą z 13 regionów. Najwięcej zniszczeń odnotowano w obwodzie charkowskim, donieckim, kijowskim, czernihowskim, sumskim i ługańskim. Na liście znajduje się 21 zabytków o znaczeniu krajowym, 88 o znaczeniu lokalnym...
Informacja o działalności Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie pojawiła się w Chronical of the Cultural Front, przygotowywanym przez Ukraińską Fundacje Kulturalną.
Ofiarą trwającej wojny na Ukrainie padło już ponad 350 obiektów kultury. Najwięcej zniszczeń zarejestrowano w Charkowie i obwodzie charkowskim (96 obiektów w regionie oraz 79 w samym mieście i jego bezpośrednim otoczeniu). Charków to drugie pod względem zaludnienia miasto na Ukrainie (ma prawie 1,5 mln mieszkańców) – w latach 1919-1934 był stolicą Ukraińskiej Sowieckiej Republiki...
Mamy przyjemność przedstawić wyjątkowy raport poświęcony problematyce ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego uciekających przed wojną społeczności ukraińskich w Polsce. Raport powstał w ramach działań prowadzonych przez Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie i jest pierwszym opracowaniem tego typu dostępnym w języku angielskim. Ochrona dziedzictwa niematerialnego, które jest nośnikiem tożsamości i tradycji, stanowi niezwykle ważny element działań...
1 2 3 4 6

Ułatwienia dostępu