ukenpl

By

Marta Oręziak
Podczas budowania umocnień i okopów na terytorium całej Ukrainy znajdywane są cenne zabytki archeologiczne. W rejonie Odessy członkowie formacji obrony terytorialnej odnaleźli m.in. amfory pochodzące z V-IV wieku p.n.e. Przedmioty zostały przekazane do Odeskiego Muzeum Archeologii przy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Podobne odkrycie miało miejsce na początku marca w Dnieprze – odnaleziono wtedy naczynie pochodzące...
Pomimo starań kuratorów Muzeum Krajoznawczego w Melitopolu rosyjscy żołnierze odnaleźli i zrabowali bezcenną kolekcję scytyjskiego złota. Według danych Krymsko-Tatarskiego Centrum Informacyjnego skradziono prawie 2 tys. eksponatów muzealnych. Wśród nich było m.in. 300 złotych przedmiotów –Złoto Scytów (198 obiektów pochodziło z tzw. Melitopolskiego Kurhanu datowanego na IV wiek p. n. e.), 76 przedmiotów datowanych na okres...
Wskutek niedawnych ostrzałów rakietowych Odessy ucierpiał Pałac Woroncowa – jedna z pereł XIX-wiecznej architektury miasta. Wybuchy uszkodziły okna, płaskorzeźby na elewacjach i pokrycie dachowe budynku. W sytuacji zagrożenia cennej architektury miasta burmistrz Genadij Truchanow zwrócił się z apelem do UNESCO o wpisanie Odessy na listę światowego dziedzictwa. „Musimy zachować naszą architekturę dla przyszłych pokoleń –...
Wskutek rosyjskich bombardowań 1 maja spłonęło Gimnazjum w Łysyczańsku w obwodzie ługańskim. XIX wieczny zabytkowy gmach szkoły – wraz z otaczającymi go budynkami – stanowił fragment infrastruktury dawnej Fabryki Sodowej w Łysyczańsku. Miejsce powstania tych zakładów wskazał carowi rosyjski uczony Dmitrij Mendelejew. Ich budowę nadzorował zaś belgijski inżynier Ernest Solve. W ramach inwestycji uruchomiono w...
Muzeum Historyczno-Krajoznawcze w Iwankowie spłonęło wskutek rosyjskich ostrzałów i pożaru w końcu lutego tego roku. Znajdowało się tam około 25 obrazów Marii Prymaczenko, które udało się częściowo uratować. Jeden z nich – „Kwiaty wyrosły obok czwartego bloku” –został sprzedany na aukcji by wesprzeć działania ukraińskiej armii. Cena osiągnęła 500 tys. USD. Licytowane dzieło stanowi część...
W Ukrainie rośnie liczba niszczonych, bombardowanych i rozgrabionych muzeów oraz ostrzeliwanych świątyń, bibliotek i archiwów. Rosjanie z premedytacją niszczą również pomniki symbolizujące wydarzenia i postaci ważne dla ukraińskiej historii i kultury. Podziurawione kulami popiersie Tarasa Szewczenki – ukraińskiego wieszcza narodowego – było niemym świadkiem zbrodni jakich dokonano na mieszkańcach Borodianki. Jego spuściznę stanowi poezja, powieści,...
Odessa to jedno z najpiękniejszych ukraińskich miast. Zachowało ono w całości strukturę urbanistyczną centrum portowego przełomu XVIII i XIX wieku. Zachowana struktura sieci ulic jest uznawana za wybitne osiągnięcie budownictwa miejskiego, które nie ma odpowiedników w innych regionach Ukrainy. Najlepiej zachowana jest dawna dzielnica Porto Franco (wolna strefa ekonomiczna). Na tym obszarze znajduje się obecnie...
Od pierwszych dni rosyjskiej agresji na Ukrainę Narodowy Instytut Dziedzictwa jest zaangażowany we wsparcie działań mających na celu zabezpieczenie dziedzictwa kultury naszego wschodniego sąsiada. Decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w strukturze Instytutu powstało Centrum Pomocy dla Kultury w Ukrainie. Celem działalności tej struktury jest zapewnienie wsparcia ukraińskim instytucjom kultury w zakresie zabezpieczenia ich zbiorów...
Wskutek rosyjskich ostrzałów Charkowa zniszczeniu i uszkodzeniu uległo 9 miejscowych cmentarzy o znaczeniu historycznym i symbolicznym. Jednym z nich jest odsłonięty w 2000 roku Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu na Piatichatkach. Na jego terenie pochowano 4302 polskich jeńców wojennych – w tym oficerów Wojska Polskiego rozstrzelanych w 1940 roku – oraz 2746 obywateli byłego ZSRR różnych narodowości,...
Wojska rosyjskie zaminowały teren wokół cennego stanowiska archeologicznego Kamiana Mohyła (Kamienna Mogiła), zlokalizowane w obwodzie zaporoskim. Zabytek o wyjątkowej wartości w 2006 trafił na Listę informacyjną UNESCO. Dzisiaj w wyniku agresji rosyjskiej może być on bezpowrotnie utracony. Centralną część stanowiska archeologicznego stanowi kopiec o wysokości 12 m i powierzchni 2,5 ha, tzw. „Kamienny Grobowiec”. Kopiec...
1 2 3 4 5 6

Ułatwienia dostępu