uaenpl

Cenna mozaika zniszczona

Rzadka mozaika na elewacji jednego z budynków w Dnieprze została zniszczona w wyniku rosyjskiego ostrzału.

O stratach cennego obiektu uznanego za posiadający wartość historyczną, poinformowała naczelnik wydziału ochrony dziedzictwa kulturowego Nadiya Lishtva, pokazując zdjęcia „przed” i „po” ostrzale.

Od początku wojny Ministerstwo Kultury I Polityki Informacyjnej zarejestrowało 531. przykładów zniszczeń zabytków i obiektów o znaczeniu kulturowym, dokonanych przez wojska rosyjskie. Liczba zniszczeń jest jednak zdecydowanie większa, gdyż prowadzony rejestr nie obejmuje chociażby stanowisk archeologicznych. Wiele przykładów zniszczeń jest również na terenach zajmowanych przez wojska rosyjskie, co uniemożliwia ich rejestrację. Pełen obraz zniszczeń będzie możliwy dopiero po przeprowadzeniu systemowej, pełnej inwentaryzacji strat wojennych, która jest pierwszym krokiem do rekonstrukcji i odbudowy.

Foto: http://bityl.pl/6kCCQ

Ułatwienia dostępu