uaenpl

Cenne archiwalia zagrożone

Jednym z zasobów kultury, które ucierpiały podczas wojny na Ukrainie, są cenne materiały archiwalne – łączna liczba dokumentów Narodowego Zbioru Archiwalnego z różnymi nośnikami wynosi 82,7 mln jednostek. Największym spośród archiwów państwowych zachodniej Ukrainy jest Archiwum Państwowe Obwodu Lwowskiego. Zbiory tej placówki – liczące prawie 3 mln dokumentów – zawierają ważne materiały związane z historią Polski.

  • Najstarszym dokumentem przechowywanym w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie jest list dłużny na brzozowej korze z XII w., pochodzący ze staroruskiego miasta Dźwinogród.
  • Najstarszym dokumentem przechowywanym w archiwach państwowych Kijowa jest Ewangeliarz grecki (pergamin, XIII w. – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy, Kijów).
  • Najstarszy dokument Narodowego Zbioru Archiwalnego pochodzi z III tysiąclecia p.n.e. (tablice gliniane – Instytut Rękopisu Biblioteki Narodowej Ukrainy im. W.I. Wernadskiego w Kijowie).
  • Najstarszy dokument Narodowego Zbioru Archiwalnego pochodzenia słowiańskiego – Kijowskie karty głagolicowe (koniec IX w. – początek X w. – Instytut Rękopisu Biblioteki Narodowej Ukrainy im. W.I. Wernadskiego w Kijowie).

Od początku wojny na Ukrainie zniszczono kilka archiwów. W Wydziale Archiwalnym Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie czernihowskim spłonęło 12 tys. dokumentów dotyczących represji stalinowskich wobec obywateli Ukrainy. Uszkodzony został budynek Archiwum Obwodowego w Charkowie i Mikołajowie. W Buczy pod Kijowem zniszczone zostało prywatne Archiwum Wiaczesława Czornowoła.

Fot.
1. https://history.rayon.in.ua/…/500397-okupanti…
2. https://t.me/spilkanews/669

Ułatwienia dostępu