uaenpl

Charkowski Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu zniszczony wskutek ataku Rosjan

Wskutek rosyjskich ostrzałów Charkowa zniszczeniu i uszkodzeniu uległo 9 miejscowych cmentarzy o znaczeniu historycznym i symbolicznym. Jednym z nich jest odsłonięty w 2000 roku Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu na Piatichatkach. Na jego terenie pochowano 4302 polskich jeńców wojennych – w tym oficerów Wojska Polskiego rozstrzelanych w 1940 roku – oraz 2746 obywateli byłego ZSRR różnych narodowości, zamordowanych przez NKWD w latach 1937-38. Zbombardowanie miejsca pochówku ofiar NKWD (w tym ofiar zbrodni katyńskiej) to kolejny zbrodniczy czyn, który stawia Rosję poza nawiasem cywilizowanego świata – jak powiedział minister Piotr Gliński.

Więcej informacji / More information / Більше інформації:
Харківська Міська Рада

Ułatwienia dostępu