uaenpl

Derżprom zagrożony

Plac Wolności w Charkowie jest jednym z największych tego typu założeniem w Europie. W wyniku agresji rosyjskiej uszkodzenia odniosły cenne obiekty architektury lat 20. i 50. XX wieku znajdujące się w tej przestrzeni. Jednym z uszkodzonych obiektów jest Derżprom (skrót od derżawna promysłowist – Domu Przemysłu Państwowego). To pierwszy wieżowiec w tej części Europy, wybudowany w 1928 r. w stylu konstruktywizmu. Od 2017 r. Derżprom znajduje się na Liście Informacyjnej Ukrainy. Zbudowania wokół placu swobody są również bardzo ważne dla historii naszego kraju. To tu w piwnicach siedziby Obwodowego Zarządu NKWD zamordowano 3739 oficerów Wojska Polskiego – jeńców obozu w Starobielsku.

Źródło/Джерело/Source:
Telegraf

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Polski Komitet Narodowy ICOMOS
ICCROM – conserving culture, promoting diversity
UNESCO

 

Ułatwienia dostępu