uaenpl

Dziedzictwo kulturowe Europy środkowo-wschodniej

Dziedzictwo kulturowe Europy środkowo-wschodniej to bogactwo tradycji polskiej, niemieckiej, ukraińskiej, rosyjskiej i wielu innych. Ten niepowtarzalny zasób znalazł się w obliczu zagrożenia z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Od pierwszych dni wojny ponad 140 000 zabytków naszego wschodniego sąsiada stało się celem świadomych lub przypadkowych zniszczeń.

Polska – która w czasie II wojny światowej doznała ogromnych strat kulturalnych – od pierwszych dni konfliktu na Ukrainie zaangażowała się w ratowanie dziedzictwa tego kraju. W celu koordynacji działań prowadzonych w tym zakresie, prof. Piotr Gliński – wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – powołał Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie działające przy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Głównym zadaniem Centrum jest odpowiadanie na potrzeby ukraińskich instytucji kultury oraz przyjmowanie zobowiązań pomocowych od organizacji z Polski i Europy.

W chwili obecnej Centrum współpracuje z ponad 50 podmiotami z Ukrainy. Dostarczamy sprzęt przeciwpożarowy, specjalistyczne materiały do zabezpieczania budynków i zbiorów oraz pomoc materialną pozwalającą na codzienne funkcjonowanie instytucji kultury.

Ułatwienia dostępu