uaenpl

Eko-muzeum schronieniem dla uchodźców z Charkowa

Eko-muzeum składające się ze stuletnich chat zachowanych w rejonie Połtawy zostało przekształcone w obóz dla uchodźców ze bombardowanego Charkowa. Dostosowując chaty do potrzeb nowych mieszkańców pozdejmowano ze ścian i kredensów wiele obiektów zdobiących ich wnętrza – w tym eksponaty z okresu I wojny światowej oraz jeden z egzemplarzy koguta z Borodyanki, który stał się jednym z symboli rosyjskiej agresji na Ukrainę. Cenne obrazy, naczynia i stare hafty zamknięto w szafach, a obecni mieszkańcy zabytkowych domostw przygotowują się do przetrwania w tych prowizorycznych warunkach najbliższych miesięcy. Właściciele eko-muzeum mają jednak nadzieję, że wkrótce wszystkie eksponaty wrócą na swoje miejsce i będą ponownie wzbudzać zainteresowanie turystów. Do tego czasu to nietypowe schronienie będzie domem dla uciekinierów – dotychczas skorzystało z niego prawie pół setki Ukraińców.

Fot.:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1421108321684854&set=pcb.1601977593535828
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1421108545018165&set=pcb.1601977593535828
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1421108468351506&set=pcb.1601977593535828

Ułatwienia dostępu