uaenpl

Komitety UNESCO o działaniach Centrum

6. Spotkanie Nieformalnej Europejskiej Sieci Komitetów ds. UNESCO obraduje w Rejkiawiku, w dniach 8-10 maja 2022 roku pod hasłem „Od Strategii do akcji”. Otwierająca obrady sesja plenarna została poświęcona pomocy Ukrainie. Wirtualnie wziął w niej udział Artur Oganow, Sekretarz Generalny Ukraińskiego Komitetu do spraw UNESCO. Alicja Jagielska-Burduk, Sekretarz Generalna Polskiego Komitetu do spraw UNESCO przedstawiła prezentację nt. „To help Ukraine and Ukrainian refugees in Poland: new system developments in Polish education and science sectors”, opowiadając o działaniach Polish Support Center for Culture in Ukraine.

Nieformalna Europejska Sieć Komitetów ds. UNESCO zrzesza komitety narodowe z państw członkowskich Unii Europejskiej i kandydujących, państw EFTA oraz europejskich mikropaństw używających waluty euro. Powstała w 2015 roku w celu ułatwienia wymiany doświadczeń oraz współpracy na forum UNESCO należących do niej komitetów. Jej 2. Spotkanie, w 2016 roku, odbyło się w Polsce, w Krakowie.

Ułatwienia dostępu