uaenpl

Konferencja „50 lat Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO. Osiągnięcia i wyzwania w Europie”

W dniach 9-10 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się konferencja „50 lat Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO. Osiągnięcia i wyzwania w Europie”. W spotkaniu wzięli udział eksperci z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Izraela, Portugalii, Włoch, Grecji, Litwy, Słowacji i Hiszpanii. Uczestnicy konferencji dzielili się m.in. swoimi doświadczeniami z realizacji postanowień Konwencji Światowego Dziedzictwa oraz prezentowali perspektywy jej realizacji.

Pierwszym z poruszonych tematów konferencji była sytuacja dziedzictwa kulturowego w Ukrainie. Problem zagrożeń wynikających z rosyjskiej agresji omówiła dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa dr hab. Katarzyna Zalasińska – przedstawiając sposób funkcjonowania i osiągnięcia Centrum Pomocy dla Kultury w Ukrainie. W jednym z paneli przedstawione zostały także działania Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków pełniącego także funkcję Regionalnego Sekretariatu OWHC (Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa), wspierające prace na rzecz ochrony dziedzictwa w Ukrainie. Dyskusję uzupełnił referat na temat wyzwań związanych wyzwaniami związanymi z pracami konserwatorskimi w ukraińskich miastach w czasie wojny.

Fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa

Ułatwienia dostępu