uaenpl

Kontrola wywozu dóbr kultury z Ukrainy. Zbiór przepisów prawnych

okładka publikacji

Trwający konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy sprawił, że obowiązujące przepisy ukraińskie regulujące kontrolę wywozu dóbr kultury poza granice kraju, zyskały na znaczeniu, w szczególności wobec wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/880 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury.

Wojna spowodowała liczne nowe zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego, a także spotęgowała aktualność znanej już problematyki nielegalnego wywozu dóbr kultury.

Publikacja jest pierwszym polskojęzycznym zwięzłym kompendium wiedzy z zakresu ukraińskich przepisów prawnych regulujących międzynarodowy przepływ dóbr kultury. Jest ona zarazem istotnym wkładem w szerzenie świadomości o ukraińskim prawie ochrony dziedzictwa, jak i praktycznym narzędziem, które ma wesprzeć działania właściwych służb i instytucji, odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa kulturowego w tym nadzwyczajnym czasie.

Pobierz/Завантажити/Download:
Wywóz dóbr kultury z Ukrainy. Zbiór przepisów prawnych

okładka publikacji

Ułatwienia dostępu