uaenpl

Kulturalne straty Ukrainy

Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy poinformowało, że „na dzień 30 lipca zarejestrowano 450 epizodów zbrodni wojennych przeciwko obiektom dziedzictwa kulturowego”. Wśród zbombardowanych i ostrzelanych miejsc znalazły się 23 zabytkowe budowle o znaczeniu krajowym i 108 innych cennych obiektów. Skala zniszczeń, jakich świadomie dokonują rosyjskie wojska, jest tak wielka, że ukraińskie władze zdecydowały się na utworzenie rejestru strat i gromadzenie dowodów zbrodni popełnianych przeciwko kulturze.

Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej zachęca obywateli do przesyłania zdjęć i filmów świadczących o niszczeniu obiektów kulturalnych na platformę pod adresem – https://culturecrimes.mkip.gov.ua/

Ułatwienia dostępu