uaenpl

Międzynarodowy Dzień Muzeów

18 maja to Międzynarodowy Dzień Muzeów, ustanowiony w 1977 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów – International Council of Museums – ICOM.

W tym roku odbywa się on w cieniu trwającej wojny na Ukrainie, gdzie każdego dnia, wraz z ludźmi, ginie część europejskiego dziedzictwa.
Muzea są ważnymi ośrodkami wymiany kulturalnej, wzbogacania kultur i rozwoju wzajemnego zrozumienia, współpracy i pokoju między narodami, co jest zawarte w dewizie ICOM, która dziś zyskuje dodatkowe znaczenie.

Narodowy Instytut Dziedzictwa solidaryzuje się z pracownikami ukraińskich muzeów, którzy niejednokrotnie, ryzykując własnym życiem, zabezpieczają zbiory. W strukturach Instytutu od marca działa Centrum Pomocy dla Kultury w Ukrainie – Polish Support Center for Culture in Ukraine, które dostarcza pomoc do ukraińskich instytucji, w tym także muzeów.

Do tej pory pomoc materialna trafiła do 37 instytucji w tym: Lwowskiego Muzeum Historii Religii Львівський музей історії релігії, Muzeum Archeologicznego Instytutu Archeologii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie, Muzeum Historycznego Miasta Kijowa, Czerkaskiego Muzeum Archeologiczne Środkowego Dniepru czy Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego „Starożytny Zvenigorod”.

W tym ważnym dniu pamiętamy o naszych ukraińskich przyjaciołach i pracownikach sektora kultury i ochrony dziedzictwa!

Ułatwienia dostępu