uaenpl

Muzeum Krajoznawcze w Mariupolu – bezwzględnie zrabowane ‼️

Zniszczeniu uległo również założone na początku XX wieku Muzeum Krajoznawcze w Mariupolu (tzw. „Budynek Inwalidów”). Przed rosyjską inwazją w jego zbiorach znajdowało się około 53 tys. eksponatów – w tym rękopisów, starodruków, obrazów, zbiorów numizmatycznych, archeologicznych, fotograficznych i przyrodniczych. Muzealna biblioteka liczyła 17 tys. woluminów.

Szczególną wartość spośród eksponatów ma list Katarzyny II do chrześcijan-greków wyprowadzonych z Chanatu Krymskiego w latach 1778-1780 i osiedlonych na wybrzeżu morza Azowskiego. Równie wartościowe są płaszczenica z 1760 r., i Ewangeliarz z 1811 r. Wyjątkową wartość mają także zbiory archeologiczne ze stanowiska z Amwrosijiwky (znaleziska epoki paleolitu sprzed 18-19 tys. lat), znaleziska z Mariupolskich pochówków kultury dniepro-donieckiej z epoki neolitu (odkryte w 1930 r. podczas budowy zakładu „Azowstal”), antropomorficzne stele, „baby kamienne”, starożytne rzeźby pozostawione przez ludy koczownicze – Pieczyngów, Torków i Połowców. Zbiory numizmatyczne obejmują monety m.in. z okresu Cesarstwa Rzymskiego, Bizancjum, antycznych miast północnego przyczarnomorza, Księstwa Moskiewskiego, Imperium Rosyjskiego, Rzeczypospolitej, Austro-Węgier, ZSSR). Muzeum posada także zbiory malarstwa.

Wskutek ostrzału budynek został częściowo zniszczony i spalony, a zbiory zrabowane przez wojska rosyjskie. Zbiory zostaną przewiezione do Doniecka, gdzie zostaną poddane ocenie i zostanie określone ich dalsze przeznaczenie.

Fot. www.facebook.com/petro.andriushchenko

Ułatwienia dostępu