uaenpl

Naszą pracę dostrzegła Ukraińska Fundacja Kulturalna!

Informacja o działalności Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie pojawiła się w Chronical of the Cultural Front, przygotowywanym przez Ukraińską Fundacje Kulturalną.

Ułatwienia dostępu