uaenpl

Obiekt światowego dziedzictwa zagrożony ‼

Wojska rosyjskie zaminowały teren wokół cennego stanowiska archeologicznego Kamiana Mohyła (Kamienna Mogiła), zlokalizowane w obwodzie zaporoskim.

Zabytek o wyjątkowej wartości w 2006 trafił na Listę informacyjną UNESCO. Dzisiaj w wyniku agresji rosyjskiej może być on bezpowrotnie utracony.
Centralną część stanowiska archeologicznego stanowi kopiec o wysokości 12 m i powierzchni 2,5 ha, tzw. „Kamienny Grobowiec”. Kopiec ten składa się z pojedynczych bloków piaskowca, między którymi znajduje się jaskinie i groty. Ich ściany pokrywa ponad 1000 petroglifów z symbolicznymi, antropomorficznymi i zoomorficznymi wizerunkami. Najstarsze z nich – mamuta – powstał w późnej epoce kamienia. Większość petroglifów powstała w epoce brązu. Przypuszcza się, że było to miejsce kultu religijnego uznawane za jedną z najstarszych megalitycznych świątyń świata, która funkcjonowała przez wiele tysięcy lat.

Do tej pory miejsce to było zachowane w dobrym stanie, niektóre groty i jaskinie nie zostały jeszcze odkopane. W pobliżu tego skalnego kopca znajdują się pozostałości kilku stanowisk i osad z okresu mezolitu i neolitu, tworzących ponad wszelką wątpliwość jedną całość. Jak podaje Zaporoska Obwodowa Administracja Wojskowa, teren wokół Kamiennego Grobowca – głównie lasy i drogi – w ostatnich dniach został zaminowany.

Więcej informacji / More information / Більше інформації:
Український державний інститут культурної спадщини МКІП України

 

Ułatwienia dostępu