uapl

„Ocalić dziedzictwo Ukrainy” Raport Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie

Od 24 lutego 2022 roku ukraińskie dziedzictwo jest regularnym celem ataków Rosji. Bombardowane są muzea, świątynie, biblioteki, stanowiska archeologiczne – według UNESCO, 344 miejsca o znaczeniu kulturowym uległy zniszczeniu, jednak realne straty – co już udokumentowaliśmy – są znacznie wyższe.

Narodowy Instytut Dziedzictwa, jako instytucja z ponad 60-letnim doświadczeniem w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa, od początku wojny wspiera ukraińskie instytucje kultury materialnie oraz dzieląc się wiedzą ekspercką. Powołane w ramach Instytutu Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie koordynuje transporty środków niezbędnych do zabezpieczania zbiorów, organizuje warsztaty, szkolenia i konferencje poświęcone ochronie zabytków w trakcie konfliktu zbrojnego, a także dokumentuje straty dóbr kultury. Jednym z obszarów współpracy polsko-ukraińskiej w ramach Centrum jest przygotowywanie się do wyzwania, jakim będzie odbudowa ukraińskiego dziedzictwa.

Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie złożone jest ze specjalistów podejmujących działania w obu krajach, realizujących misję zachowania dziedzictwa dla przyszłych pokoleń bez względu na toczącą się wojnę. Pozostając w bieżącym kontakcie z Ministerstwem Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy wspiera ukraińskie instytucje i specjalistów, a tym samym zagrożone zabytki i dziedzictwo znajdujące się na terenie Ukrainy.

Jednym z działań Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest prezentowanie sytuacji na Ukrainie na forum międzynarodowym. Eksperci Instytutu uczestniczą w wydarzeniach i działaniach organizacji międzynarodowych przedstawiając zarówno zagrożenia jak i potrzeby w zakresie ochrony dziedzictwa i kultury.

Raport z działalności Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie w latach 2022 i 2023, jest nie tylko podsumowaniem działań własnych, ale również innych instytucji i placówek podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Raport „Ocalić dziedzictwo Ukrainy” dostępny jest w wersji pdf w księgarni i na stronach internetowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Ułatwienia dostępu