uaenpl

Ostrzał Świętogórskiej Ławry

Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów rosyjskiego barbarzyństwa wymierzonego w ukraińską kulturę jest ostrzał Świętogórskiej Ławry Zaśnięcia Bogurodzicy w miejscowości Swiatohirsk w obwodzie donieckim. Ten zespół świątynny jest jednym z ważniejszych ośrodków życia prawosławnego w Ukrainie – to krajowy zabytek historii i architektury, którego początki sięgają XV wieku (już wtedy to mnisi zaczęli wykuwać w kredowych skałach korytarze i jaskinie mieszkalne). Dziś na zespół architektoniczny Świętogórskiej Ławry składa się XVII-wieczna Cerkiew św. Mikołaja oraz XIX-wieczny Sobór Zaśnięcia Bogurodzicy, budynek proboszcza, klasztor, korytarze podziemne, domy pielgrzymów, wieże obronne, refektarz z Cerkwią Pokrowską i dzwonnicą oraz pobliskie pustelnie. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Ławra została trzykrotnie ostrzelana. W wyniku tych ataków uszkodzone zostały budowle sakralne, a śmierć poniosło kilku duchownych. Jedna z drewnianych pustelni należących do Świętogórskiej Ławry w całości spłonęła.

Fot.
https://svlavra.church.ua/…/sobytiya-v-skitu-v-chest…/
https://t.me/otkachenkokyiv/1645
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/3611

Ułatwienia dostępu