uaenpl

Ostrzelana forteca św. Oleksego

Kolejnym zabytkiem w obwodzie charkowskim, którego nie ominęły rosyjskie pociski, jest XVIII wieczna forteca św. Oleksego (Berecka) znajdująca się we wsi Oleksijiwka niedaleko miasta Perwomajski. Stanowi ona fragment ziemnych umocnień wybudowanych na rozkaz Carycy Anny Ivanovnej wybudowanych w celu ochrony południowych rubieży imperium rosyjskiego przed najazdami tatarskimi i tureckimi. Pas obwarowań składa się z fortec i redut połączonych wysokim wałem ziemnym i głęboką fosą. Wskutek ostrzału forteca Oleksijewska została poważnie uszkodzona.

Twierdza Oleksijiwska była także miejscem wydarzeń kulturalnych tj. festiwalu etnograficznego. W trakcie festiwalu odbywały się m. in. rekonstrukcje historycznych bitew i turniej walk na miecze
ukraińskich Kozaków.

Fot. https://www.facebook.com/93OMBr/posts/pfbid026D2m6zy4mVKPkNcJjZ1MYq1LEyW2q8wKhQZMqPCRQGj36U9cTxqiqSPCotc9NMmFl

Ułatwienia dostępu