uaenpl

Polsko-ukraińska współpraca z zakresie inwentaryzacji zniszczeń wojennych na dziedzictwie kulturowym i dobrach kultury

Polska i Ukraina podpisały memorandum o współpracy z zakresie inwentaryzacji zniszczeń wojennych na dziedzictwie kulturowym i dobrach kultury. Działania, w tym zakresie, będą realizowane przez Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie będącym w strukturach Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Prof. Piotr Gliński, Wicepremier Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Aleksander Tkaczenko, Minister Kultury i Polityki informacyjnej Ukrainy podpisali memorandum o współpracy w zakresie prowadzenia programu inwentaryzacji strat na dziedzictwie kulturowym Ukrainy, powstałym w skutek rosyjskiej agresji. Podpisane memorandum jest efektem ponad rocznej współpracy obu ministerstw oraz podlegających im jednostek.

Podstawą prawną podpisanego memorandum jest umowa o współpracy w dziedzinie kultury, pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polski, a Rządem Ukrainy, która została zawarta 20 maja 1997 roku.

Wykonanie działań objętych memorandum zostało powierzone Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, funkcjonującym w strukturach Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Centrum zostało powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako wsparcie Zespołu zadaniowego do monitorowania i analizowania zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego, który istnieje od początku pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W zakresie zadań realizowanych przez CPKU jest wspieranie działań ratowniczych i konserwatorskich na rzecz zagrożonego zniszczeniem lub uszkodzeniem dziedzictwa kulturowego Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem miejsc światowego dziedzictwa UNESCO oraz miejsc zgłoszonych na Listę informacyjną Konwencji o Ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO oraz dokumentacja i analiza jego aktualnego stanu zachowania i skali jego zniszczeń, które ucierpiały wskutek prowadzenia działań wojennych.

Działania będą prowadzone przez polsko-ukraiński zespół specjalistów, w oparciu o wieloletnie doświadczenie polskich ekspertów z dziedziny inwentaryzacji strat wojennych w zakresie dziedzictwa kultury m.in. w Iraku i Afganistanie z wykorzystaniem innowacyjnych metod w z zastosowaniem nowoczesne technologie.

Realizacja projektu jest finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biblioteka dla Młodzieży w Czernichowie (dawne Muzeum Tarnowskiego z 1902 r.); zniszczona na skutek bombardowania 11.03.2022 r.
Kaplica Archanioła Michała i Aleja Bohaterów (groby żołnierzy ukraińskich), cmentarz Jacewo, obw. czernichowski; podczas oblężenia Czernichowa (marzec 2022 r.) większość grobów została zdewastowana przez oddziały rosyjskie.

Ułatwienia dostępu