uaenpl

Pomoc dla obiektów archeologicznych nad Morzem Czarnym

W połowie maja do Narodowego Historyczno-Archeologicznego Rezerwatu „Olbia” w obwodzie mikołajewskim dotarł transport wysłany przez Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie. Zawierał środki ochrony przeciwpożarowej i materiały do zabezpieczenia zbiorów pochodzących ze stanowisk zlokalizowanych w rejonie Olbii na wybrzeżu Morza Czarnego – to antyczne miasto było ważnym ośrodkiem handlu greckiego imperium. O jego znaczeniu świadczą m.in. liczne monety produkowane od wczesnego okresu istnienia polis – odlewy w kształcie delfinów, miedziane monety z wyobrażeniem Ateny, Demeter oraz tzw. Gorgoneiony (amulety z wizerunkiem delfina bądź orła z delfinem w szponach).

Olbia jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych nad Morzem Czarnym. Po raz w pierwszy wykopaliska w tym rejonie przeprowadził w 1794 roku niemiecki badacz i podróżnik Peter Simon von Pallas. Prace badawcze w okolicach Olbii kontynuowano w XIX wieku za sprawą Aleksieja Uwarowa. W latach 1902-1926 wykopaliska na tym terenie prowadził Borys Farmakowski. Od lat 50. XX wieku w badaniach tego greckiego polis uczestniczą również polscy archeolodzy – m.in. badacze z Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Fot. Narodowy Historyczno-Archeologiczny Rezerwat „Olbia”

 

Ułatwienia dostępu