uaenpl

Prezydent USA, Joe Biden w Zamku Królewskim w Warszawie

„Witaj, Polsko! (Oklaski) Jeden z naszych wspaniałych sojuszników.
(…) w chwilach wielkich wstrząsów i niepewności świadomość tego o co walczysz jest najważniejsza, a wiedza o tym, kto ci w tym towarzyszy, sprawia wielką różnicę.
Naród polski to wie. Wy to wiecie. Co więcej Wy to wiecie – wiecie to lepiej, niż ktokolwiek tutaj w Polsce. Ponieważ to właśnie oznacza solidarność.
W czasach zaborów i ucisku, kiedy to piękne miasto zostało zniszczone po Powstaniu Warszawskim, podczas dziesięcioleci pod żelaznym obuchem komunistycznej władzy, Polska przetrwała, ponieważ zachowaliście jedność.
(…)
A Ukraina – Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji”

– powiedział prezydent USA Joe Biden.

Prezydent RP Andrzej Duda w swoim wystąpieniu odniósł się do historii Zamku Królewskiego w Warszawie:

Ten symbol Rzeczypospolitej w trakcie II wojny światowej został zniszczony, płonął na oczach całego świata. Pod niemiecką okupacją leżał w ruinach, tu ginęli powstańcy warszawscy, walcząc ze znienawidzonym okupantem. Kiedy potem znaleźliśmy się w sowieckiej strefie wpływów, był odbudowywany wysiłkiem całego narodu, by potem stać się symbolem odradzającej się Polski.

Mówię o tym, bo dziś patrzymy na płonącą Ukrainę. Patrzymy na płonące miasta, słyszymy straszliwe wieści o rosyjskim terrorze, widzimy zabitych ludzi, zamordowanych, widzimy zburzone osiedla mieszkaniowe – obrazy jak z II wojny światowej. Coś, co w Europie miało się nigdy więcej nie powtórzyć, dzisiaj jest straszliwym udziałem naszych sąsiadów. Dlatego że Rosja na powrót chce się stać imperium, realizować swoje ambicje niewolenia innych narodów. Nie ma na to naszej zgody, nie ma zgody wolnego świata!

Korzystając z polskich doświadczeń w zakresie powojennej odbudowy Polskiej oraz wypracowanej
w 2018 r. „Rekomendacji Warszawskiej w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego”, Narodowy Instytut Dziedzictwa wspiera instytucje kultury na Ukrainie w inwentaryzacji strat w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz w przygotowaniu odbudowy zabytków zgodnie i w myśl przyjętych międzynarodowych zasad.

Rekomendacja Warszawska przetłumaczona między innymi na język ukraiński jest dostępna do pobrania tu.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z sesji warsztatowej UNESCO: „Rekomendacja Warszawska – wprowadzenie do odzyskiwania dziedzictwa” dostępnej na TV NID

Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, to jednostka działająca w ramach Narodowego Instytutu Dziedzictwa, powołana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jako główny koordynator rządowej pomocy dla sektora kultury na Ukrainie. Doświadczenie Instytutu oraz wieloletnia współpraca polsko-ukraińska dały podstawy do zorganizowania skutecznego wsparcia dla dziedzictwa kulturowego Ukrainy od pierwszego dnia wojny.

Centrum koordynuje (krajowe i zagraniczne) inicjatywy ratujące zasoby kulturalne Ukrainy, prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną o ukraińskim dziedzictwie kulturowym, w szczególności o zagrożeniach i jego stratach wywołanych działaniami wojennymi. Współpracuje z polskimi instytucjami kultury, muzeami, archiwami państwowymi i bibliotekami, konserwatorami zabytków oraz innymi instytucjami. Instytut wspiera Ukrainę na forum instytucji międzynarodowych, w szczególności w zakresie przekazywania informacji oraz dowodów celowego niszczenia ukraińskich dóbr kultury. We współpracy z UNESCO oraz innymi organizacjami międzynarodowymi, NID inicjuje również nowe przedsięwzięcia wspierające ochronę ukraińskiego dziedzictwa kulturowego.

Zobacz też:

Ułatwienia dostępu