uaenpl

Rosjanie niszczą starożytne kurhany

Na początku maja pracownicy Chersońskiej Obwodowej Inspekcji Ochrony Zabytków Historii i Kultury sprawdzili stan zachowania obiektów dziedzictwa kultury na terytorium obwodu chersońskiego. Ich praca wykazała, że zabytki archeologiczne – kurhany położone przy drogach – są z premedytacją niszczone przez okupantów. Rosyjscy żołnierze wykorzystują je do przygotowania stanowisk ogniowych.

Kurhany – nadmogilne nasypy z ziemi lub kamieni o półkolistym kształcie – są najpopularniejszymi pamiątkami historycznymi stepów czarnomorskich na południu Ukrainy. Wiele z nich pochodzi z epoki brązu i średniowiecza, ale najwięcej kurhanów pozostawili po sobie Scytowie zamieszkujący te tereny do IV w. p.n.e. Oprócz mogił w rejonie Chersonia znajduje się wiele innych zabytków archeologicznych – w tym osad i grodzisk.

Fot. uk.wikipedia.org

Ułatwienia dostępu