uaenpl

Rozstrzelane dziedzictwo

W Ukrainie rośnie liczba niszczonych, bombardowanych i rozgrabionych muzeów oraz ostrzeliwanych świątyń, bibliotek i archiwów. Rosjanie z premedytacją niszczą również pomniki symbolizujące wydarzenia i postaci ważne dla ukraińskiej historii i kultury. Podziurawione kulami popiersie Tarasa Szewczenki – ukraińskiego wieszcza narodowego – było niemym świadkiem zbrodni jakich dokonano na mieszkańcach Borodianki. Jego spuściznę stanowi poezja, powieści, pamiętniki, autobiografie oraz liczne obrazy i grafiki. Dorobek literacki i artystyczny Tarasa Szewczenki wpłynął na kształtowanie się świadomości Ukraińców jako społeczeństwa, w tym rozwój języka ukraińskiego i jego zastosowanie w literaturze. W jednym ze swoich utworów Szewczenko napisał – „Kochajcie się, czarnobrewe, Lecz nie z Moskalami, Bo Moskale – obcy ludzie, Czynią podle z wami” (Taras Szewczenko, „Katarzyna”, tłum. Piotr Kupryś).

Fot. Yurii Veres

Ułatwienia dostępu