uaenpl

Rozważania nad odbudową zniszczonych wojną dóbr kultury – Rekomendacja Warszawska jako punkt wyjścia. Kraków, 8 czerwca 2022 r.

8 czerwca, w ramach obchodów 60-lecia swojej misji, Narodowy Instytut Dziedzictwa organizuje panele dyskusyjne na temat ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego na terenie ogarniętej wojną Ukrainy. Bazą rozmów będzie Rekomendacja Warszawska w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego.

Dokument ten został opracowany na konferencji The Challanges of Wrold Heritage Recovery w Warszawie w maju 2018 roku. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich regionów UNESCO oraz organizacji doradczych – ICCROM, ICOMOS. Rekomendacja została przyjęta przez Komitet Światowego Dziedzictwa na sesji w Bahrainie w tym samym roku, zdobywając status wytycznej UNESCO. Od tego czasu Rekomendacja Warszawska ugruntowała podejście do odbudowy jako procesu społecznego, włączając problematykę dziedzictwa i kultury w debatę o rozwoju przestrzenno-ekonomicznym oraz w debacie o pamięci i przyszłości.

Korzystając z polskiego doświadczenia w powojennej odbudowie kraju – zniszczenia Warszawy czy Gdańska są porównywalne do zrujnowanego Mariopolu czy Charkowa – chcemy prowadzić ogólnoeuropejską dyskusję o zasadach odbudowy dziedzictwa, które ucierpiało w wyniku działań wojennych. Proces ten powinien być zgodny zarówno z oczekiwaniami społecznymi jak również z zasadami konserwatorskimi i normami zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska w czasach zmian klimatycznych.

Ułatwienia dostępu