uaenpl

Sesja warsztatowa: „Rekomendacja Warszawska – wprowadzenie do odzyskiwania dziedzictwa”

W ciągu dziewięciu miesięcy wojny na Ukrainie udokumentowano ponad 500 przypadków zniszczeń dokonanych przez wojska rosyjskie na dziedzictwie kulturowym Ukrainy. Celem działań agresora jest niszczenie ukraińskiej pamięci i tożsamości, poprzez atak na zabytkowe obiekty i instytucje kultury. Zniszczenie każdego z tych miejsc oznacza nieodwracalną utratę istotnego składnika europejskiego dziedzictwa kulturowego. Korzystając z polskich doświadczeń w zakresie powojennej odbudowy kraju oraz wypracowanej w 2018 r. Rekomendacji Warszawskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza na sesję warsztatową online „Rekomendacja Warszawska – Wprowadzenie do odzyskiwania dziedzictwa”. Wydarzenie jest organizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO i ICCROM.

Na terytorium Ukrainy przed wojną istniało ponad 5 tys. muzeów, 65 rezerwatów historyczno-kulturalnych i ok. 170 tys. zabytków, w tym siedem obiektów światowego dziedzictwa UNESCO (jeden z nich znajduje się na Krymie). Od początku działań wojennych, Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy zarejestrowało już ponad 500 przypadków zniszczeń dokonanych przez wojska rosyjskie na dziedzictwie kulturowym Ukrainy – i każdego dnia ta liczba rośnie.

Rosyjska agresja spowodowała, że unikalne dziedzictwo Ukrainy ginie na naszych oczach. Polska doskonale wie czym jest utrata dziedzictwa kulturowego. Wojny jakie dotknęły nasz kraj w ubiegłym stuleciu pozbawiły nas zabytkowej architektury, zbiorów sztuki, księgozbiorów i zasobów archiwalnych. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności za dziedzictwo europejskie Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie przy Narodowym Instytucie Dziedzictwa, przy wsparciu Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO i ICCROM, planuje zorganizować sesję warsztatową online, której celem będzie podzielenie się wspomnianym doświadczeniem, a także zapoznanie uczestników z założeniami Rekomendacji Warszawskiej – wyjaśnia dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Sesja warsztatowa będzie okazją do dyskusji na kanwie zaleceń wypracowanych w Rekomendacji Warszawskiej nad zasadami rekonstrukcji i odbudowy dziedzictwa kulturowego dotkniętego okrucieństwami wojennymi. Poziom zniszczeń Mariupola czy Charkowa jest porównywalny z poziomem zniszczeń Warszawy czy Gdańska, zastanych w roku 1945. Proces odbudowy wymaga czasu i rozwagi. Powinien być zgodny zarówno z oczekiwaniami społecznymi, jak i zasadami odbudowy i rekonstrukcji kulturowej, a także z obecnie obowiązującymi standardami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w dobie zmian klimatycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące sesji:

Termin: 24 listopada 2022 r. około 9.30-13.30
Języki: angielski

Do pobrania:
Program warsztatów


Link do spotkania online, obowiązuje wcześniejsza rejestracja: https://app.evenea.pl/event/thewarsawrecommendation/?lang=en

Organizatorzy: Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie przy Narodowym Instytucie Dziedzictwa we współpracy z UNESCO i ICCROM.

Ułatwienia dostępu