uaenpl

Starożytne konstrukcje bronią Kijowa

Wojska Lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały, że starożytne fortyfikacje położone na zachód od Kijowa, znane jako Żmijowe Wały, zatrzymały rosyjskie pojazdy pancerne. Kolumna najeźdźców, nie będąc w stanie pokonać takiej przeszkody, musiała szukać innej drogi. Żmijowe Wały są rozbudowanym systemem fortyfikacji powstających od VII wieku. Ich łączna długość wynosi ok 2000 km. Jako linia obrony wały wykorzystywane były także podczas II wojny światowej.

Źródło/Джерело/Credit: LB.ua

Fot. Żmijowe Wały rozciągają się w południowej części Ukrainy – Kiyanka – Own work / Wikimedia Commons

 

Ułatwienia dostępu