uapl

Folia stretch przezroczysta lub czarna

przezroczysta lub czarna; grubość 23μm (+/- 25%); szerokość rolki 50 cm

Ułatwienia dostępu