uaenpl

Wydawnictwo NID poleca: „Nowoczesne technologie w dokumentacji zabytków”

Jak stworzyć kompleksową, rzetelną i obiektywną cyfrową dokumentację inwentaryzacyjną zabytku? Jak prawidłowo wykorzystać – dającą tak niezwykłe możliwości – nowoczesną technologię? Przy pomocy, jakich narzędzi i jak dokonać pomiaru terenowego, jak opracować, archiwizować i prezentować dane terenowe? Odpowiedź na te i wiele innych pytań z zakresu dokumentacji cyfrowej zabytków znajdziemy w najnowszej publikacji wydawnictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa, autorstwa Karola Czajkowskiego.

Rozwój cyfrowych technologii, coraz większa dostępność sprzętu – dronów, skanerów, kamer – oraz oprogramowania i funduszy na digitalizację zabytków pozwalają na coraz lepszą i dokładniejszą digitalizację. Wciąż, jednak brakowało spójnego schematu pozyskiwania, opracowania i publikacji danych i wytycznych, choćby dotyczących minimalnej rozdzielczości, jakości danych, czy formatu zapisu.

Niniejsza publikacja przynosi schemat digitalizacji zabytków i wytyczne, opis podstawowych parametrów opracowania danych pomiarowych i metodyki ich wykonania. Karol Czajkowski, ekspert i doświadczony specjalista Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zachęca do rzetelności i postępowania według procedur:

– Do­kumentacja cyfrowa to proces kosztowny, czasem możliwy do wykonania tylko jeden raz w historii istnienia obiektu. Warto mieć świadomość faktu, że to, co zostanie pominięte w terenie, może zostać utracone na zawsze.

Publikację, można bezpłatnie pobrać na stronie: ksiegarnia.nid.pl

Ułatwienia dostępu