uaenpl

Zniszczenia ukraińskiej kultury

Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy odnotowało już ponad 370 przypadków niszczenia przez Rosjan dziedzictwa kultury tego kraju. Gromadzone dane umieszczane są na portalu culturecrimes.mkip.gov.ua/ i pochodzą z 13 regionów. Najwięcej zniszczeń odnotowano w obwodzie charkowskim, donieckim, kijowskim, czernihowskim, sumskim i ługańskim. Na liście znajduje się 21 zabytków o znaczeniu krajowym, 88 o znaczeniu lokalnym oraz 7 obiektów, które niedawno wpisano do rejestru. Większość zgłoszeń dotyczy obiektów o charakterze sakralnym – 133 świątyń. 49 z nich są zabytkami historii, architektury i urbanistyki. W trakcie działań wojennych zniszczeniu lub uszkodzeniu uległy również 42 pomniki, 29 budynków i zespołów muzealnych, 74 budynki kultury (w tym teatry i biblioteki) oraz inne budowle historyczne. Odnotowano 9 przypadków całkowitego zniszczenia obiektów dziedzictwa kultury w regionie donieckim, kijowskim, sumskim i czernihowskim. Stan 51 z nich uznany został za ciężki (obiekty znajdujące się w obwodzie donieckim, charkowskim, czernihowskim i kijowskim), 117 – za średni (ponad połowa z nich zlokalizowana jest w regionie donieckim), 167 – za lekki. Kondycja 23 obiektów nie jest znana – znajdują się na trenach okupowanych przez wojska rosyjskie lub stanowią strefę aktywnych działań wojennych.

Fot. mkip.gov.ua/news/7195.html

Ułatwienia dostępu