pl

Symboliczny Dom Kultury w Irpieniu

Przed ponad tygodniem światem wstrząsnęły pierwsze przerażające zdjęcia zbrodni wojsk rosyjskich z okolic Kijowa. Życie Miast-Bohaterów uległo totalnemu, brutalnemu zniszczeniu. Dlatego być może tak symboliczne jest nagranie z Irpienia. Zabytkowy Dom Kultury w Irpieniu od 1954 roku był ośrodkiem życia kulturalnego i twórczego mieszkańców. Służył jako miejsce spotkań, wystaw, prezentacji, wieczorów literackich, koncertów. Działały tu studia taneczne, teatralne, muzyczne, artystyczne i językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dziś znajduje się częściowo w ruinie, ale jak widać na poniższym nagraniu, nie opuściła go ani muzyka, ani nadzieja.
Źródło: Зафіксовані воєнні злочини.

Ułatwienia dostępu