uaenpl

Panele tematyczne poświęcone problemom ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego

8 czerwca, w ramach obchodów 60-lecia misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa, miały miejsce panele tematyczne poświęcone problemom ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Jednym z głównych tematów rozmów była sytuacja na terenie ogarniętej wojną Ukrainy. Punktem wyjścia do dyskusji w tym zakresie była „Rekomendacja Warszawska w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego”. Dokument ten powstał w 2018 roku, m.in. na podstawie polskiego doświadczenia w odbudowie kraju dotkniętego zniszczeniami wojennymi – skala strat poniesionych przez Warszawę czy Gdańsk jest porównywalna do zrujnowanego Mariopolu czy Charkowa.

W trakcie pierwszego panelu prelegenci przedstawili zasady zawarte w Rekomendacji Warszawskiej, w tym podkreślili znaczenie lokalnych społeczności w planach odbudowy. Dyskutowano również na temat ochrony dziedzictwa niematerialnego oraz wynikach najnowszego raportu „Specjalny Raport na temat dziedzictwa niematerialnego relokowanych wspólnot ukraińskich w Polsce”. Osobna prezentacja dotyczyła różnorodności sposobów cyfrowej dokumentacji zabytków.

Tematem drugiego panelu były zmiany klimatyczne i ich wpływ na dziedzictwo kulturowe oraz sposób w jaki można wykorzystać nowe technologie w procesie rewitalizacji nie tracąc ich wartości zabytkowych.

Fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa

Ułatwienia dostępu