uaenpl

3 - 4 lipca: Międzynarodowa Konferencja „Architektura wyzwań. Odbudowa Ukrainy”

Odbudowa Ukrainy po wojnie to niezwykle ważne zadanie, które wymaga szerokiej dyskusji i współpracy na poziomie międzynarodowym. Narodowy Instytut Dziedzictwa, zaprasza do udziału w konferencji, której głównym celem jest stworzenie platformy do wspólnej dyskusji na temat licznych wyzwań związanych z tym procesem. Rejestracja została już zamknięta. 

Po zakończeniu wojny, odbudowa Ukrainy będzie obejmować wszystkie sfery życia, włącznie z architekturą i infrastrukturą miast i wsi. Realizacja tego zadania będzie wymagać współpracy i solidarności na międzynarodową skalę. 

Odbudowa Ukrainy stanowi część szeregu globalnych wyzwań, takich jak zapewnienie dostępu do ograniczających się zasobów gruntów rolnych i wody, oraz ochrona bioróżnorodności. Spadek podstawowych zasobów naturalnych, które są kluczowe dla przetrwania, prowadzi do ponownego rozważenia sposobów kształtowania zabudowy mieszkalnej. 

Innym ważnym wyzwaniem jest zdobycie źródeł energii, które nie tylko nie szkodzą środowisku i klimatowi, ale je nawet ochronią. Racjonalne planowanie inwestycji, wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz stosowanie dostępnych materiałów, w tym tych pochodzących z recyklingu, stają się kluczowymi aspektami procesu odbudowy. 

Wojna burzy struktury społeczne, niesie ze sobą śmierć członków rodzin oraz wymusza trudne, a czasem dramatyczne decyzje dotyczące własnego losu i bliskich. Znalezienie odpowiednich form odbudowy więzi społecznych jest jednym z najważniejszych wyzwań powojennych. Oprócz oczywistych i funkcjonalnych odpowiedzi na te pytania, pojawiają się również głębsze kwestie dotyczące tożsamości i kultury ludzkiej. 

Celem konferencji, która odbędzie się w Łazienkach Królewskich w Warszawie, jest zgromadzenie społeczności akademickiej oraz przedstawicieli elit kulturalnych, naukowych oraz gospodarczych, aby omówić kryzys wojny na Ukrainie i podjąć wspólną dyskusję na temat szeregu wyzwań z tym związanych. 

Wyzwanie 1: Kierunki odbudowy Ukrainy.
Wyzwanie 2: Dziedzictwo architektoniczne i jego ochrona w kontekście odbudowy Ukrainy.
Wyzwanie 3: Zasady zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do procesu odbudowy Ukrainy.
Wyzwanie 4: Architektura w odpowiedzi na kryzys uchodźczy w Ukrainie.
Wyzwanie 5: Urbanistyka służąca rewitalizacji obszarów zniszczeń wojennych.

Zachęcamy do zapoznania się z tezami konferencji: TEZY – CZYTAJ WIĘCEJ 

Konferencja odbędzie się wjęzyku angielskim, polskim iukraińskim.

Adres korespondencyjny konferencji: konferencja.wapw2023@pw.edu.pl  

Organizatorzy konferencji: 
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. 

Partnerzy konferencji
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (KNUBA), Narodowy Uniwersytet „Politechnika Zaporoska”, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Narodowy Związek Architektów Ukrainy, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). 

Honorowy patronat
JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Przewodniczący Komitetu Architektury Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. 

Konferencja odbywa się pod przewodnictwem międzynarodowego Komitetu Naukowego wskładzie

Anna Maria Wierzbicka, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej – przewodnicząca Komitetu Naukowego; 
Shigeru Ban, prof., architekt, Okrągły Stół Nowego Europejskiego Bauhausu, Uniwersytet Keiō (Tokio, Japonia); 
Agata Bonenberg, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej; 
Wojciech Bonenberg, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej; 
Bohdan Cherkes, prof. dr hab. inż. arch., Instytut Architektury i Designu, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” (Lwów, Ukraina); 
Viktor Greshta, prof. dr. hab. inż., rektor, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Zaporoska” (Zaporoże, Ukraina); 
Barbara Gronostajska, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej; 
Sławomir Gzell, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Prot Jarnuszkiewicz, profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; 
Oleksandr Kashchenko, prof. dr hab. inż. arch., dziekan Wydziału Architektury, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (Kijów, Ukraina); 
Tomasz Kozłowski, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej 
Yuriy Kryvoruchko, prof. dr hab. inż. arch., Instytut Architektury i Designu, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” (Lwów, Ukraina); 
Konrad Kucza-Kuczyński, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Jakub Lewicki, prof. dr hab., Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków; 
Piotr Lorens, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej; 
Marek Pabich, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej; 
Bogusław Podhalański, prof. dr hab. inż. arch., Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu; 
Jan Rabiej, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Śląskiej; 
Elżbieta Dagny Ryńska, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Krystyna Solarek, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Bolesław Stelmach, prof. dr hab. inż. arch., dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki; 
Valeriy Tovbych, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (Kijów, Ukraina); 
Jerzy Uścinowicz, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Białostockiej; 
Beata Joanna Gawryszewska, dr hab. inż. arch. kraj., prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 
Krzysztof Ingarden, dr hab. inż. arch., prof. KAAFM, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; 
Grzegorz Nawrot, dr hab. inż. arch., prof. WAPŚ, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej; 
Krzysztof Koszewski, dr hab. inż. arch, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Magdalena Kozień-Woźniak, dr hab. inż. arch., prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej; 
Mirosław Orzechowski, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Karolina Tulkowska-Słyk, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Kinga Racoń-Leja, dr hab. inż. arch., prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej; 
Oleksandr Chyzhevsky, dr inż. arch., przewodniczący Narodowego Związku Architektów Ukrainy (Kijów, Ukraina); 
Ewelina Gawell, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Renata Jóźwik, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Jerzy Łątka, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej; 
Anita Orchowska, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Łukasz Piątek, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Hubert Trammer, dr inż. arch., Okrągły Stół Nowego Europejskiego Bauhausu; 
Paweł Trębacz, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Justyna Zdunek-Wielgołaska, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Kinga Zinowiec-Cieplik, dr inż. arch. krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Oleksandr Baranovskyi, architekt, koordynator projektów Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy (Kijów, Ukraina); 
Anastasiya Ponomaryova, architekt, Wydział Architektury ETH Zurych (Szwajcaria), inicjatywa CO-HATY (Iwano-Frankiwsk, Ukraina). 

Komitet organizacyjny

Anna Maria Wierzbicka, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Konrad Kucza-Kuczyński, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Karolina Tulkowska-Słyk, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Ewelina Gawell, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Renata Jóźwik, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Anita Orchowska, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Paweł Trębacz, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Justyna Zdunek-Wielgołaska – dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Kinga Zinowiec-Cieplik, dr inż. arch. krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Maria Arno, mgr inż. arch., doktorantka PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej – sekretarz; 
Agnieszka Czułowska – mgr inż.arch., doktorantka PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Magdalena Duda, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Szymon Kalata, mgr inż. arch., doktorant PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Maciej Kaufman, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Martyna Kędrzyńska, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Jakub Pieńkowski, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Martyna Rowicka-Michałowska, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; 
Filip Strzelecki, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. 

Patronat wydawniczy: Środowisko Mieszkaniowe Housing Environment, wydawnictwo EuroInfrastruktura XXI. 

Patronat medialny: Rzeczpospolita, Architektura-Murator, Architektura & Biznes, Bird in flight, Hmarochos, Pragmatika.Media 

Sponsorzy: Deloitte, Flora Development, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Linki do udziału online: 

Konferencja „Architektura wyzwań. Odbudowa Ukrainy” została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Ułatwienia dostępu