uaenpl

300 przypadków niszczenia ukraińskiego dziedzictwa kultury

Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy odnotowało już ponad 300 przypadków niszczenia przez Rosjan dziedzictwa kultury tego kraju. Gromadzone dane umieszczane są na portalu https://culturecrimes.mkip.gov.ua/ i pochodzą z 12 regionów kraju. Najwięcej zniszczeń odnotowano w obwodzie charkowskim (w tym w samym Charkowie), donieckim (głównie w Mariupolu), kijowskim, czernihowskim, ługańskim i sumskim. Na liście znajduje się 17 zabytków o znaczeniu krajowym, 81 o znaczeniu lokalnym oraz 6 obiektów, które niedawno wpisano do rejestru. Większość zgłoszeń dotyczy budowli sakralnych różnych wyznań – 116 obiektów. W trakcie działań wojennych zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo również 36 pomników, 22 budynki i zespoły muzealne, 46 budynków kultury (w tym teatry i biblioteki) oraz inne budowle historyczne. Urzędnicy odpowiedzialni za gromadzenie danych o stratach kulturalnych Ukrainy podkreślają, że przygotowywane przez nich statystyki są niepełne – przeszkodą w ustaleniu skali zniszczeń są trudności z uzyskaniem informacji z terenów zajętych przez wojska rosyjskie.

Ułatwienia dostępu