uaenpl

Europa pomoże Ukrainie w odbudowie zniszczonych zabytków

Minister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Ołeksandr Tkachenko poinformował o podpisaniu z ministrami kultury innych krajów europejskich deklaracji o odbudowie dziedzictwa kulturowego zniszczonego w trakcie wojny. „Federacja Rosyjska zniszczyła lub uszkodziła blisko 400 obiektów ukraińskiej kultury. Rozmawialiśmy z kolegami o rekonstrukcji konkretnych obiektów”.

Celem wspólnym państw sygnatariuszy – dokument podpisali ministrowie kultury Polski, Czech, Węgier, Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Słowacji i Rumunii – będzie również ochrona i zachowanie ukraińskiego dziedzictwa kulturowego jako części dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz wspólne stanowisko na arenie międzynarodowej, mające na celu przeciwdziałanie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Sygnatariusze dokumentu zadeklarowali także pomoc dla ukraińskich instytucji i specjalistów odpowiedzialnych za ochronę i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, wspieranie obecności kultury tego kraju na arenie międzynarodowej (wydawanie książek, organizowanie wystaw muzealnych i innych wydarzeń kulturalnych) oraz zachęcanie do wymiany doświadczeń zawodowych – wspólne projekty, programy badawcze, wyjazdy studyjne i inne aktywności.

Fot.
https://www.gov.pl/…/wicepremier-prof-piotr-glinski…
https://t.me/otkachenkokyiv/1741

Ułatwienia dostępu