uaenpl

Ukraina liczy zniszczenia kultury

Na portalu culturecrimes.mkip.gov.ua Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy odnotowało na dzień 1 kwietnia 2022 r. już ponad 135 zgłoszeń zniszczeń obiektów dziedzictwa kultury. Największe straty dotknęły budowle sakralne – 59 budowli różnych wyznań. Kolejne 58 obiektów to zabytki architektury i urbanistyki. Jest to m. in. 5 obiektów o znaczeniu krajowym, 25 historycznych budynków z okresu od XIX do XX w, a także 10 pomników. Uszkodzeniu uległo 12 muzeów i rezerwatów historyczno-architektonicznych, 6 teatrów i kin oraz 5 bibliotek. Zniszczenia dotknęły głównie obwodów charkowskiego, donieckiego, czernihowskiego, kijowskiego i innych.

Źródło/Джерело/Source:
Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy

Ułatwienia dostępu