uaenpl

W wyniku kolejnego ataku powietrznego na Kijów zniszczeniu uległa historyczna kamienica w centrum miasta

Rosja znowu kieruje pociski w stronę cywilów, infrastrukturę, kulturę i dziedzictwo Ukrainy. W dniu 17 października b.r. w wyniku kolejnego ataku powietrznego na Kijów zniszczeniu uległa historyczna kamienica w centrum ukraińskiej stolicy. Część osób udało się uratować spod gruzów, ale niestety są też ofiary śmiertelne.

Jak podaje Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej z powołaniem się na lokalnego historyka, budynek przy ulicy Żyliańskiej wybudował kupiec I gildii Jozelian Ickowicz Lew, który był właścicielem fabryki mebli giętych i wyrobów metalowych znajdującej się przy tej samej ulicy. Kamienica miała charakter czynszowy.

Zniszczona kamienica nie jest zarejestrowana jako zabytek, jednakże posiada wartość historyczną i architektoniczną, będąc przykładem XIX-wiecznej zabudowy miejskiej Kijowa.

Fot.: https://mkip.gov.ua/news/7905.html

Ułatwienia dostępu