ukenpl

Day

20 czerwca, 2022
8 czerwca, w ramach obchodów 60-lecia misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa, miały miejsce panele tematyczne poświęcone problemom ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Jednym z głównych tematów rozmów była sytuacja na terenie ogarniętej wojną Ukrainy. Punktem wyjścia do dyskusji w tym zakresie była „Rekomendacja Warszawska w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego”. Dokument ten powstał w 2018...

Ułatwienia dostępu