ukenpl

Day

26 sierpnia, 2022
okładka publikacji
Trwający konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy sprawił, że obowiązujące przepisy ukraińskie regulujące kontrolę wywozu dóbr kultury poza granice kraju, zyskały na znaczeniu, w szczególności wobec wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/880 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury. Wojna spowodowała liczne nowe zagrożenia dla dziedzictwa...

Ułatwienia dostępu