uaenpl

Day

31 marca, 2023
Jak stworzyć kompleksową, rzetelną i obiektywną cyfrową dokumentację inwentaryzacyjną zabytku? Jak prawidłowo wykorzystać – dającą tak niezwykłe możliwości – nowoczesną technologię? Przy pomocy, jakich narzędzi i jak dokonać pomiaru terenowego, jak opracować, archiwizować i prezentować dane terenowe? Odpowiedź na te i wiele innych pytań z zakresu dokumentacji cyfrowej zabytków znajdziemy w najnowszej publikacji wydawnictwa Narodowego...

Ułatwienia dostępu